Detalii despre articol

rri.ro
1 lună în urmă 9

Comisia Europeană a cerut României să reducă subvenţiile din energie şi să majoreze, la cel puţin 34%, până în 2030, ţinta privind ponderea energiei din surse regenerabile, în consumul final brut de energie. Solicitările au fost publicate în Raportul Comisiei Europene de evaluare a proiectului Planului naţional privind energia şi clima. În document, Executivul comunitar face mai multe recomandări României, în acest domeniu. Ţinta propusă pentru anul 2030 este de 27,9 la sută, iar în acest context, Comisia recomandă politici care să respecte directiva Uniunii Europene în domeniu. O altă recomandare este aceea ca România să ia măsuri pentru reducerea consumului primar şi a celui final de energie. În acest sens, trebuie propuse politici şi măsuri mai ambiţioase care să permită economii suplimentare de energie. Cu privire la sectorul gazelor naturale, România trebuie să precizeze ce măsuri a luat pentru diversificarea şi reducerea dependenţei energetice. Aceste măsuri au în vedere, inclusiv, proiectele de infrastructură relevante şi eliminarea restricţiilor excesive pentru investiţiile în producţia de gaze, ţinând cont de potenţialul rezervelor din Marea Neagră. În raportul comisiei se mai recomandă ţinte pe termen lung cu privire la integrarea pieţei, atât prin creşterea competiţiei în interiorul ţării, cât şi prin eliminarea barierelor care stau în calea comerţului transfrontalier, inclusiv a restricţiilor la export. De asemenea, România ar trebui să furnizeze o perspectivă clară pentru a asigura conformitatea dintre legislaţia naţională şi cea comunitară, cu privire la pieţe deschise şi liberalizate, cu măsuri ţintite pentru a proteja consumatorii vulnerabili. Nu în ultimul rând, Comisia Europeană cere României să discute necesităţile şi măsurile luate pentru rezolvarea dificultăţilor structurale determinate de tranziţia către energia curată în regiunile monoindustriale care depind de industria cărbunelui sau în alte sectoare cu un consum ridicat de energie.Comisia a publicat evaluarea proiectelor de planuri ale statelor membre - inclusiv al României, pentru îndeplinirea obiectivelor uniunii energetice a UE și, în special, pentru atingerea țintelor convenite pentru 2030 la nivelul UE referitoare la energie și climă. Vestea bună este că statele au acum la dispoziţie şase luni pentru realizarea propriilor niveluri naţionale. Menirea recomandărilor Comisiei şi a evaluărilor detaliate este de a le ajuta să-şi finalizeze planurile şi să le pună în aplicare în mod eficace în anii următori. Acestea ar trebui să ofere claritate şi previzibilitate pentru întreprinderi şi pentru sectorul financiar, pentru a stimula investiţiile private necesare.De asemenea, ele vor facilita programarea de către statele membre a finanţării prevăzute în următorul cadru financiar multianual, cel pentru perioada 2021-2027.

Distribuit de paginile:

Paginile Facebook ce au distribuit articolul