POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATEAcest website colectează unele date personale de la utilizatorii săi.

Proprietar și operator de date

Rubrika.ro - deținut de Ovidiu Mihalcea

E-mail de contact proprietar:

Tipurile de date colectate

Dintre tipurile de Date cu Caracter Personal pe care acest website le colectează, de la sine sau prin intermediul unor terțe părți, există: Cookie-uri, Date de Utilizare și Adresa de E-mail.

Detaliile complete privind fiecare tip de Date cu Caracter Personal colectate sunt furnizate în secțiunile dedicate acestei Politici de Confidențialitate sau prin texte explicative afișate înainte de colectarea datelor.

Datele Personale pot fi furnizate voluntar de către Utilizator sau, în cazul Datelor de Utilizare, colectate automat atunci când se utilizează acest website.

Toate datele solicitate de acest website sunt obligatorii și neacordarea acestor date poate face imposibil ca acest website să furnizeze serviciile sale. în cazurile în care websiteul specifică faptul că anumite date nu sunt obligatorii, utilizatorii sunt liberi să nu comunice aceste date fără niciun fel de consecințe asupra disponibilității sau funcționării serviciului.

Utilizatorii care nu sunt siguri ce Date Personale sunt obligatorii sunt bineveniți să contacteze proprietarul.

Orice utilizare a Cookie-urilor - sau a altor instrumente de identificare - de către acest website sau de către proprietarii serviciilor terță-parte utilizate de acest website - servește scopului de a furniza serviciul solicitat de Utilizator, alături de oricare alte scopuri descrise în prezentul document și în politica de Cookie, dacă este disponibilă.

Utilizatorii sunt responsabili pentru Datele Personale ale unor terțe părți obținute, publicate sau distribuite prin intermediul acestui website și confirmă că au acordul terțului de a furniza datele către proprietar.

Informații detaliate privind prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

Datele personale sunt colectate în următoarele scopuri și utilizând următoarele servicii:

  • Protecție SPAM

Acest tip de serviciu analizează traficul acestei aplicații, care poate conține date personale ale utilizatorilor, în scopul filtrării acestuia din părți de trafic, mesaje și conținut recunoscut ca SPAM.

Google reCAPTCHA (Google Inc.)

Google reCAPTCHA este un serviciu de protecție SPAM furnizat de Google Inc. Utilizarea reCAPTCHA este supusă politicii Google privind confidențialitatea și termenii de utilizare.

Datele personale colectate: cookie-uri și date de utilizare.

Locul de procesare: Statele Unite - Politica de confidențialitate

  • Analytics

Serviciile conținute în această secțiune permit Proprietarului să monitorizeze și să analizeze traficul web și pot fi folosite pentru a urmări comportamentul Utilizatorilor.

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics este un serviciu de analiză web furnizat de Google Inc. („Google"). Google utilizează datele colectate pentru a urmări și examina utilizarea acestui website, pentru a pregăti rapoarte despre activitățile sale și pentru a le distribui altor servicii Google.

Google poate utiliza datele colectate pentru contextualizarea și personalizarea reclamelor din propria rețea de publicitate.

Datele personale colectate: Cookie-uri și Date de Utilizare.

Locul de procesare: Statele Unite - Politica de confidențialitate - Opt Out


Serviciile conținute în această secțiune permit proprietarului să monitorizeze și să analizeze traficul web și poate fi folosit pentru a urmări comportamentul utilizatorului.

Analiza formelor Hotjar și canale de conversie (Hotjar Ltd.)

Hotjar este un serviciu de analiză oferit de Hotjar Ltd.

Hotjar onorează requesturile cu "Do not Track". Aceasta înseamnă că browser-ul dvs. poate spune scriptului să nu colecteze niciuna dintre datele dvs. Aceasta este o setare disponibilă în toate browserele importante. Găsiți aici informații despre opțiunea de dezactivare a Hotjar.

Datele personale colectate: cookie-uri și date de utilizare.

Locul de procesare: Malta - Politica de confidențialitate - Opt Out.

  • Servicii de tip heatmapping

Serviciile de tip heatmap sunt utilizate pentru a afișa zonele unei pagini în care utilizatorii folosesc cel mai frecvent mouse-ul sau fac clic. Aceasta arată unde sunt punctele de interes. Aceste servicii permit monitorizarea și analizarea traficului web și urmărirea comportamentului utilizatorului. Unele dintre aceste servicii pot să înregistreze sesiunile și să le pună la dispoziție pentru o redare vizuală ulterioară.

Hotjar Heat Maps & Înregistrări (Hotjar Ltd.)

Hotjar este un serviciu de înregistrare a sesiunilor și de cartografiere a căldurii furnizat de Hotjar Ltd.

Hotjar onorează headerele de tip "Do not Track". Aceasta înseamnă că browserul dvs. poate spune scriptului să nu colecteze niciuna dintre datele utilizatorului. Aceasta este o setare disponibilă în toate browserele importante. Găsiți aici informații despre opțiunea de dezactivare a Hotjar.

Datele personale colectate: cookie-uri, date de utilizare și diferite tipuri de date, conform specificațiilor din politica de confidențialitate a serviciului.

Locul de procesare: Malta - Politica de confidențialitate - Opt Out.

  • Interacțiunea cu platformele de sondare online

Acest tip de serviciu permite utilizatorilor să interacționeze cu platformele terților de sondare online direct din paginile acestei aplicații.

Dacă unul dintre aceste servicii este instalat, acesta poate colecta date de navigare și utilizare în paginile în care este instalat, chiar dacă utilizatorii nu utilizează în mod activ serviciul.

Hotjar Poll & Survey widget-uri (Hotjar Ltd.)

Widgeturile Hotjar Poll & Survey sunt servicii care permit interacțiunea cu platforma Hotjar oferită de Hotjar Ltd. Hotjar onorează headerele generice "Do not Track". Aceasta înseamnă că browserul își poate spune scriptul să nu colecteze niciunul dintre datele utilizatorului. Aceasta este o setare disponibilă în toate browserele importante. Găsiți aici informații despre opțiunea de dezactivare a Hotjar.

Datele personale colectate: cookie-uri, date de utilizare și diferite tipuri de date.

Locul de procesare: Malta - Politica de confidențialitate - Opt Out.

  • Contactarea Utilizatorului

Listă de corespondență sau newsletter (acest website)

Prin înregistrarea pe lista de corespondență sau la newsletter, adresa de e-mail a utilizatorului va fi adăugată în lista de contacte a celor care pot primi mesaje de e-mail care conțin informații de natură comercială sau promoțională referitoare la acest website.

Datele personale colectate: Adresa de e-mail.

  • Interacțiunea cu platformele de colectare a datelor și cu alte părți terțe

Acest tip de serviciu permite utilizatorilor să interacționeze cu platformele de colectare a datelor sau cu alte servicii direct din paginile acestui website, în scopul salvării și reutilizării datelor.

Formularul MailChimp (The Rocket Science Group, LLC.)

Formularul MailChimp este un serviciu pentru interacțiunea cu serviciul de gestionare a adresei de e-mail MailChimp și serviciul de trimitere a mesajelor furnizate de The Rocket Science Group LLC.

Datele personale colectate: Adresa de e-mail.

Locul de procesare: Statele Unite - Politica de confidențialitate.

  • Interacțiunea cu rețele și platforme sociale externe

Acest tip de serviciu permite interacțiunea cu rețele sociale sau alte platforme externe direct din paginile acestui website.

Interacțiunea și informațiile obținute prin intermediul acestei aplicații sunt întotdeauna supuse setărilor de confidențialitate ale utilizatorului pentru fiecare rețea socială.

Acest tip de serviciu ar putea să colecteze în continuare date de trafic pentru paginile în care este instalat serviciul, chiar și atunci când Utilizatorii nu îl folosește.

Butonul Facebook și widget-urile sociale (Facebook, Inc.)

Butonul Facebook precum și widgeturile sociale sunt servicii care permit interacțiunea cu rețeaua socială Facebook oferită de Facebook, Inc.

Datele personale colectate: cookie-uri și date de utilizare.

Locul de procesare: Statele Unite - Politica de confidențialitate

  • Gestionarea contactelor și trimiterea de mesaje

Acest tip de serviciu face posibilă gestionarea unei baze de date a contactelor de e-mail pentru a comunica cu utilizatorul.

Aceste servicii pot, de asemenea, să colecteze date privind data și ora la care mesajul a fost vizualizat de către Utilizator, precum și atunci când Utilizatorul a interacționat cu acesta, cum ar fi click-urile pe link-urile incluse în mesaj.

MailChimp (The Rocket Science Group, SRL)

MailChimp este un serviciu de gestionare a adreselor de e-mail și de trimitere a mesajelor furnizate de The Rocket Science Group, LLC.

Datele personale colectate: adresa de e-mail.

Locul de procesare: Statele Unite - Politica de confidențialitate.

Informații suplimentare despre colectarea și prelucrarea datelor

Modul și locul de procesare a datelor

Metode de procesare

Operatorul de Date prelucrează datele utilizatorilor într-o manieră adecvată și ia măsurile de securitate adecvate pentru a preveni accesul neautorizat, dezvăluirea, modificarea sau distrugerea neautorizată a datelor.

Prelucrarea datelor se face folosind calculatoare și / sau instrumente IT activate, în conformitate cu procedurile organizaționale și modurile strict legate de scopurile indicate. Pe lângă Operatorul de Date, în anumite cazuri, datele pot fi accesibile anumitor tipuri de persoane responsabile, implicate în operarea site-ului (administrație, vânzări, marketing, juridic, administrarea sistemului) sau părți externe (furnizori de servicii tehnice pentru părți, purtători de corespondență, furnizori de servicii de găzduire, companii IT, agenții de comunicare) numiți, dacă este necesar, ca Procesatori de Date de către Proprietar. Lista actualizată a acestor părți poate fi solicitată de la Operatorul de Date în orice moment.

Pentru locațiile în care se realizează procesarea datelor sau alte informații suplimentare, vă rugăm să contactați Operatorul de date.

Timp de retenție

Datele sunt păstrate pentru timpul necesar furnizării serviciului solicitat de Utilizator sau declarat de scopurile prezentate în acest document, iar Utilizatorul poate cere oricând Operatorului de Date să suspende sau să elimine datele.

Utilizarea datelor colectate

Datele privind Utilizatorul sunt colectate pentru a permite Proprietarului să-și furnizeze serviciile, precum și pentru următoarele scopuri: Protecție SPAM, Analytics, Gestionarea contactelor și trimiterea de mesaje, Contactarea Utilizatorilorilor, Interacțiunea cu platformele de colectare a datelor și alte terțe părți și Interacțiunea cu platforme sociale externe..

Datele personale utilizate pentru fiecare scop sunt prezentate în secțiunile specifice ale acestui document.

Acțiune legală

Datele personale ale utilizatorului pot fi utilizate în scopuri legale de către Operatorul de Date, în instanță sau în etapele care conduc la posibile acțiuni în justiție rezultate din utilizarea necorespunzătoare a acestui website sau a serviciilor conexe.

Utilizatorul declară că este conștient de faptul că, la cererea autorităților publice, Operatorul de Date poate fi obligat să dezvăluie Date cu Caracter Personal.

Informații suplimentare despre datele personale ale utilizatorului

Pe lângă informațiile conținute în această politică de confidențialitate, Operatorul de Date poate furniza utilizatorului informații suplimentare și contextuale privind anumite servicii sau colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, la cerere.

Logare sistem și întreținere

Pentru scopuri de operare și întreținere, acest website și orice servicii ale unor terțe părți pot colecta fișiere care înregistrează interacțiunea cu acest website (loguri de sistem) și alte date personale (cum ar fi adresa IP) în acest scop.

Informații care nu sunt cuprinse în această politică

Mai multe detalii privind colectarea sau prelucrarea datelor personale pot fi solicitate de la Operatorul de Date în orice moment. Consultați informațiile de contact de la începutul acestui document.

Drepturile utilizatorilor

Utilizatorii au dreptul, în orice moment, să știe dacă datele lor personale au fost stocate și pot consulta Operatorul de Date pentru a afla despre conținutul și originea lor, pentru a verifica exactitatea acestora sau pentru a le cere să fie completate, anulate, actualizate sau corectate, sau pentru transformarea lor în format anonim sau pentru blocarea oricăror date deținute ilegal, precum și pentru a se opune prelucrării lor din orice motiv legitim. Solicitările trebuie trimise Operatorului de Date la informațiile de contact menționate mai sus.

Acest website nu acceptă solicitările de tip „Do not track”.

Pentru a verifica dacă oricare dintre serviciile terță-parte pe care acest website le utilizează onorează solicitările "Do not track", citiți politicile de confidențialitate ale acestora.

Modificări la această politică de confidențialitate

Operatorul de Date își rezervă dreptul de a aduce modificări la această politică de confidențialitate în orice moment, prin notificarea utilizatorilor în această pagină. Se recomandă insistent să verificați frecvent această pagină, urmărind data ultimei modificări listate în partea de jos. Dacă un utilizator obiectează la oricare dintre modificările aduse politicii, utilizatorul trebuie să înceteze folosirea acestui website și poate solicita ca Operatorul de Date să șteargă datele personale deja colectate. Dacă nu se prevede altfel, politica de confidențialitate actuală se aplică tuturor datelor personale pe care Operatorul de Date le are despre utilizatori.

Informații despre această politică de confidențialitate

Operatorul de Date este responsabil pentru această politică de confidențialitate, pregătită cu ajutorul modulelor furnizate de iubenda.

Definiții și referințe juridice

Date personale (sau date)

Orice informație privind o persoană fizică, o persoană juridică, o instituție sau o asociație care este sau poate fi identificată, chiar indirect, prin trimitere la orice alte informații, inclusiv un număr de identificare personal.

Datele de utilizare

Informațiile colectate automat prin intermediul acestui website (sau serviciilor terță-parte utilizate în acest website), care pot include: adresele IP sau numele de domeniu ale computerelor utilizate de Utilizatorii care folosesc acest website, adresele URI (Uniform Resource Identifier), ora solicitării, metoda utilizată pentru trimiterea solicitării către server, mărimea fișierului primit ca răspuns, codul numeric care indică starea răspunsului serverului (rezultat reușit, eroare etc.), țara de origine, caracteristicile browserului și ale sistemului de operare utilizat de Utilizator, detaliile diferitelor perioade ale vizitelor (de exemplu, timpul petrecut pe fiecare pagină în cadrul website-ului) și detaliile despre calea urmată în cadrul website-ului, cu referire specială la ordinea paginilor vizitate și alți parametri despre sistemul de operare al dispozitivului și / sau mediul IT al utilizatorului.

Utilizator

Persoana care utilizează acest website, care trebuie să coincidă sau să fie autorizată de persoana vizată, căreia i se adresează datele cu caracter personal.

Subiectul datelor

Persoana juridică sau fizică la care se referă Datele cu Caracter Personal.

Procesator de Date (sau Supervizor de date)

Persoana fizică, persoana juridică, administrația publică sau orice alt organism, asociație sau organizație autorizată de către Operatorul de Date să proceseze datele personale în conformitate cu această politică de confidențialitate.

Operator de Date (sau Deținător)

Persoana fizică, persoana juridică, administrația publică sau orice alt organism, asociație sau organizație care are dreptul, de asemenea, împreună cu un alt Operator de Date, să ia decizii privind scopurile și metodele de prelucrare a datelor cu caracter personal și mijloacele utilizate, inclusiv măsuri de securitate privind funcționarea și utilizarea acestei aplicații. Operatorul de Date, dacă nu este specificat altfel, este Proprietarul acestui website.

Acest website

Modalitățile prin care sunt colectate datele personale ale utilizatorului.

Cookies

Seturi mici de date stocate în dispozitivul utilizatorului.

Vezi politica de cookie-uri a acestui website.

Informații legale

Aviz către utilizatorii europeni: această declarație de confidențialitate a fost întocmită în îndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 10 din Directiva CE nr. 95/46 / CE și în conformitate cu dispozițiile Directivei 2002/58 / CE, astfel cum a fost revizuită prin Directiva 2009/136 / CE, privind cookie-urile.

Această politică de confidențialitate se referă numai la acest website.